ONDERZOEK

LICHT

Feit: positieve invloed van licht op gezondheid en welzijn door een hogere verlichtingssterkte. Parameters: gezond daglicht, regelbaar kunstlicht en uitzicht.

46 minuten meer slaap per nacht door werkplek met voldoende daglicht

Goede verlichting is cruciaal voor gebruikerstevredenheid. Ons begrip van de invloed van licht op gezondheid en welzijn groeit voortdurend. Het is moeilijk om hierbij een onderscheid te maken tussen de voordelen van daglicht en de voordelen van een interessant uitzicht. Verschillende studies in de afgelopen tien jaar hebben de productiviteitswinsten als gevolg van de nabijheid van ramen proberen te bepalen. Deskundigen denken nu dat uitzicht waarschijnlijk de belangrijkste factor is, met name als het uitzicht een verbinding met de natuur biedt. Lees hier in detail over de consequenties van een onvoldoende presterend gebouw op gebied van licht.

Bron:“Gezondheid, Welzijn & Productiviteit in Kantoren” van de Dutch Green Building Council.

AKOESTIEK

Feit: een slechte akoestiek is de grootste storingsfactor binnen kantooromgevingen.
Parameters: spraakverstaanbaarheid, beheersing van het buiten- en binnen geluid en beperking van galm.

24 werkdagen per jaar is het verlies per werknemer bij slechte akoestiek

Een productieve werkomgeving zorgt voor een goede balans tussen privacy en communicatie, daarom is het belangrijk de juiste akoestiek te bepalen die aansluit bij de mens, activiteit en ruimte.

De grootste storingsfactor binnen kantooromgevingen is echter een slechte akoestiek en dit heeft volgens onderzoek de sterkste relatie met productiviteitsverlies. Naast productiviteitsverlies kan een ongunstige akoestiek leiden tot ziekteverzuim, het aanmaken van stresshormonen, verminderde werktevredenheid en onderlinge irritaties. Verstoringen door geluid verminderen het prestatievermogen zelfs nadat dit geluid is weggevallen.

Bron:“Gezondheid, Welzijn & Productiviteit in Kantoren” van de Dutch Green Building Council.

THERMISCH COMFORT

Feit: de invloed van thermisch comfort (behaaglijkheid) op fysiek van mensen is heel belangrijk.
Parameters: luchttemperatuur, stralingstemperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid, kleding en activiteitenniveau.

Tussen 20⁰C en 25⁰C is de productiviteit optimaal.

Thermisch comfort is een belangrijk onderdeel van het binnenklimaat. Veel studies hebben aangetoond dat de perceptie van thermisch comfort een zeer belangrijke impact op de werkplektevredenheid én productiviteit heeft. De voornaamste conclusie is dat met het voorkomen van oncomfortabel hoge en oncomfortabel lage temperaturen een flinke productiviteitsimpuls te realiseren is.

Bron:“Gezondheid, Welzijn & Productiviteit in Kantoren” van de Dutch Green Building Council.

INDIVIDUELE CONTROLE

Feit: mensen willen het gevoel hebben dat ze controle hebben op hun werksituatie.

Parameters: regelbaarheid van temperatuur, mogelijkheid om vensters te openen, sturing van het lichtniveau, flexibel meubilair, etc.

Controle over het binnenklimaat en personalisatie van de werkomgeving geven werknemers een gevoel van empowerment en autonomie.

Er zijn sterke wetenschappelijke aanwijzingen voor een positieve invloed  van persoonlijke controle op productiviteit, motivatie, groepscohesie en werktevredenheid.

Bron:“Gezondheid, Welzijn & Productiviteit in Kantoren” van de Dutch Green Building Council.

KANTOOROMGEVING

Feit: de kantooromgeving beïnvloedt de concentratie, samenwerking, vertrouwelijkheid en creativiteit.

Parameters: meubilair, werkplek-typologieën en personalisatie.

Een diversiteit aan werkplektypologieën bevordert productiviteit.

Uit onderzoek blijkt dat de kantooromgeving de concentratie, samenwerking, vertrouwelijkheid en creativiteit kan beïnvloeden. Dit heeft direct effect op de gezondheid, het mentale welbevinden en de cognitieve prestaties van werknemers. Aandacht voor deze zogenaamde ‘zachte factoren’ en onderzoek naar de effecten van kantoorontwerpen kan een belangrijke bijdrage leveren aan urgente sociale en economische vraagstukken, te weten de hoge zorgkosten voor leefstijl-gerelateerde ziektes, de toenemende prevalentie van psychische ziektes en de lage bevlogenheid en verbondenheid van werknemers ten aanzien van hun werk en werkgever.

Een werkomgeving, die optimale condities biedt voor werknemers om gezonde leefgewoontes bij te houden, werktaken zonder onnodige stress uit te voeren en een intern saamhorigheidsgevoel te ontwikkelen, kan het ziekteverzuim verlagen, de productiviteit verhogen en uiteindelijk voor hogere bedrijfsrendementen zorgen.

Bron:“Gezondheid, Welzijn & Productiviteit in Kantoren” van de Dutch Green Building Council.

LUCHTKWALITEIT

Feit: goede luchtkwaliteit heeft zowel directe gezondheidseffecten als psychische effecten.

Parameters: gerichte aanvoer van frisse buitenlucht, verversen van verontreinigde lucht en het verminderen van verontreinigende stoffen.

Tot 10% productiviteitsverlies bij slechte luchtkwaliteit.

Vieze lucht is met het blote oog nauwelijks waar te nemen. Toch heeft de luchtkwaliteit een grote invloed op het welzijn en productiviteit van medewerkers en kan het zelfs leiden tot luchtwegaandoeningen en andere ziekten. De bron hiervan ligt met name in slechte ventilatie en de verdamping van vluchtige organische stoffen (VOC-emissies) uit bijvoorbeeld meubels en vloeren, schoonmaakmiddelen en bouwmaterialen.

Bron:“Gezondheid, Welzijn & Productiviteit in Kantoren” van de Dutch Green Building Council.