HOME

WAAROM?

Cardea Buildings heeft als doel vastgoed te monitoren en verbeteren op het gebied van comfort en energie. Cardea maakt daarbij gebruik van geavanceerde analyses gebaseerd op enquetes en meetapparatuur. Cardea maakt inzichtelijk wat de effecten van energiemaatregelen zijn en werkt samen met gespecialiseerde partijen om verbetering van comfort te realiseren. Hierdoor kan een vastgoedeigenaar maar ook de vastgoedgebruiker overwegen welke maatregelen genomen moeten worden voor het verbeteren van het gebouw.

Cardea Buildings neemt zes thema’s onder de loep:

LICHT
LUCHTKWALITEIT
KANTOOROMGEVING
AKOESTIEK
THERMISCH COMFORT
INDIVIDUELE CONTROLE

HOE?

De eerste stap is de mensen op de werkvloer te vragen wat er speelt. Mensen zijn een uitstekende graadmeter. Hiervoor heeft Cardea de Comfortmeter. Dit is een online gebruikers-survey, eenvoudig in te vullen en laagdrempelig wat betreft investering. Deze survey resulteert in een eenduidig rapport op basis waarvan een gebouweigenaar of -beheerder, wetenschappelijk verantwoord en geobjectiveerd, maatregelen kan nemen die positief uitwerken op het welbevinden van de gebruikers van dat gebouw. De Comfortmeter, ontwikkeld in samenwerking met zes Europese universiteiten, maakt het mogelijk de subjectieve welzijnsbeleving in een gebouw te meten.
De enquête wordt afgenomen per gebouw, of eventueel per gedeelte van een gebouw, waarbij minimaal 20 enquêtes dienen te worden ingevuld om bruikbare resultaten te verkrijgen.

Aan de hand van de enquête-resultaten volgt er een rapport. Dit rapport bevat alle cruciale informatie over de mate van comfort-tevredenheid van de gebruikers per comfort aspect en de kansen tot verbetering.

De comfortmeter geeft tevens per comfort-aspect een inschatting van het effect van de verbetering van de comfortscores op basis van een gemiddelde werknemersproductiviteit (€/jaar). Deze enquetes kunnen jaarlijks worden afgenomen om het comfort van het gebouw te monitoren en de productiviteit te verbeteren. Op basis van het ingeschatte verbeterpotentieel kan de klant vervolgens beslissen welke maatregelen zullen worden toegepast. Cardea beschikt tevens over de mogelijkheden om de juiste partij te zoeken voor het uitvoeren van de verbeteringen.

Op basis van de jaarlijkse metingen wordt de subjectieve welzijnsbeleving van de werknemer/gebruiker van het gebouw constant geoptimaliseerd.

De Comfortmeter is het resultaat van een samenwerking tussen internationale autoriteiten op het gebied van efficiënte, duurzame en prestatiegerichte kantoorgebouwen. De Comfortmeter is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door 6 Europese universiteiten met Factor4. Het project werd gesteund door de Europese Commissie. De drijvende krachten achter de Comfortmeter hebben de ambitie om dit instrument dé Europese standaard te maken voor het meten van comforttevredenheid, breed gedragen en wetenschappelijk aanvaard. Zoals BREEAM en LEED dat zijn voor duurzame gebouwen. De Europese Commissie steunt alvast deze ambitie.

Cronenburg 152, 1081 GN Amsterdam Telefoon: 020 504 1570